Övertandläkare/Tandvårdsstrateg

Vi söker Dig som kan samordna och utveckla enhetens arbete i första hand avseende barn- och ungdomstandvård, vilket bl.a. innebär arbete med övergripande strategiska tandvårdsfrågor. Du kommer att vara odontologiskt sakkunnig inom enheten, skriva yttranden och remissvar samt delta i förhandlingar med vårdgivare. I arbetsuppgifterna ingår även att följa forskning och utveckling inom hela tandvårdsområdet, att bedöma och initiera/ utvecklingsprojekt samt följa upp resultat av projekt.

Tandvårdsenheten är den enhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för avtalsrelationer med de vårdgivare i länet som bedriver tandvård för barn och ungdomar samt för vissa äldre och funktionshindrade. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att utifrån befolkningens behov träffa avtal med vårdgivare inom ovanstående verksamhetsområden samt att följa upp den levererade vården vad gäller t.ex. omfattning, ersättning och kvalitet. En annan viktig uppgift för enheten är att bistå politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden med kunskap och fakta som underlag till politiska beslut.

Kvalifikationer: 
Du är tandläkare med dokumenterad bred sakkunskap inom odontologi. Du har erfarenhet och intresse av operativa och strategiska frågor och Du kan uttrycka Dig väl i både tal och skrift. Du har god samarbetsförmåga och kan samverka med olika typer av människor såväl internt som externt. Erfarenhet av arbete inom eller uppdrag i övrigt inom myndighet eller annan offentlig verksamhet är meriterande.

 

logo

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/