Tandsköterska sökes till Landalatandläkarna i Göteborg

Vår praktik är fräsch och centralt belägen och består naturligtvis inte enbart av tandläkare utan dessutom av idel kompetent övrig personal; tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker på det egna labbet. Mycket hög kompetens inom alla områden av allmän tandvård och specialisttandläkare inom protetik, parodontologi, käkkirurgi, bettfysiologi, oral medicin och endodonti.

På grund av expansion av verksamheten söker vi förstärkning av personal.

För mer information >>