Vi søker en drivende dyktig selger!

Det er ledig en fast nyopprettet stilling som salgskonsulent ved NIOM. Stillingens hovedoppgave er kundekontakt og salg av NIOMs kommersielle aktiviteter til produsenter av biomaterialer. I tillegg vil den aktuelle kandidaten kunne delta i materialprøving på laboratoriet. Vi ser etter en positiv, utadrettet og selvstendig person som tar ansvar og oppnår resultater.

Bli kjent med Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS)

Det er ledig en fast nyopprettet stilling som salgskonsulent ved NIOM. Stillingens hovedoppgave er kundekontakt og salg av NIOMs kommersielle aktiviteter til produsenter av biomaterialer. I tillegg vil den aktuelle kandidaten kunne delta i materialprøving på laboratoriet. Vi ser etter en positiv, utadrettet og selvstendig person som tar ansvar og oppnår resultater..

Arbeidsoppgaver

Kundekontakt og salg av tjenester til bl.a. produsenter av dentale og andre biomaterialer
Identifisere nye kunder og vedlikeholde eksisterende kundeportefølje
Bidra til utvikling av salgsinformasjon og kampanjer
Materialprøving av dentale materialer
Måloppnåelse i henhold til budsjett

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagfelt, gjerne tanntekniker
 • Erfaring fra salg med gode resultater
 • Erfaring fra dentalbransjen
 • Teknisk forståelse av dentale materialer
 • Praktisk erfaring i bruk av dentale materialer er en fordel
 • Beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt med gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert med gjennomføringsevne
 • Nøyaktig, strukturert og selvstendig
 • Faglig engasjert og læringsvillig
 • Praktisk anlagt

Vi tilbyr

 • Et fagtungt, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Svært gode fasiliteter i moderne lokaler
 • Opplæring i materialprøving etter standard-metoder
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Reisevirksomhet inngår i stillingen

Om arbeidsgiveren

NIOM er et akkreditert laboratorium for prøving av dentale materialer. Prøveresultatene kan kunden benytte til sertifisering av sine produkter. Våre kunder er hovedsakelig europeiske produsenter av dentale produkter.

Vi har også stor forskningsaktivitet og fremmer nordisk samarbeid innen dentale biomaterialer. Vår forskning skal være aktuell for klinisk odontologi og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til bransjen.

NIOM har høyt kvalifisert personale med bred erfaring innen materialprøving og forskning. Våre fagfelt er materialteknologi, celle- og mikrobiologi, samt klinisk odontologi. NIOM har moderne laboratorier og er godt utstyrt med avanserte instrumenter og utstyr for utprøving av biomaterialer.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Oslo.

Vi er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonen SAN.

Ytterligere informasjon om stillingene fås ved laboratorieleder Hilde M. Kopperud og direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes innen 19. november 2021.

Om arbeidsgiveren

Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) er et uavhengig forsknings- og testinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden, samt akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder. Som nordisk samarbeidsorgan på tannhelsefeltet bidrar NIOM til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. NIOM er et datterselskap under NORCE AS og er deleiet av Helse- og omsorgsdepartementet i Norge.