Martin Blomgren: Het marknad för teknikkonsulter

Trafikljuset lyser grönt för teknikkonsulterna i Europa och allra grönast är ljuset i Sverige. Det bådar gott för de svenska branschjättarna som med avstamp i Norden kan fortsätta växa söderut. Men det finns en stor utmaning – att höja priserna i takt med lönerna.