Måttlig ökning av sysselsatta i vårdyrken

Mellan 2011 och 2012 har antalet legitimerade sysselsatta inom hälso- och sjukvården ökat med cirka 1,6 procent. En måttlig ökning syns även för yrken där det finns rekryteringssvårigheter.