Produkt, verksamhetsnytt & pressmeddelanden

På Dental24 kan man säkerställa att produkt- eller verksamhetsnyhet blir publicerad och kommunicerad till skillnad från traditionella pressmeddelanden som bara publiceras om redaktionen vill.

Produkt, verksamhetsnytt & pressmeddelanden publiceras även i Dental24:s nyhetsbrev som distribueras varje vecka till c:a hälften av alla som arbetar inom svensk tandvård.

 

Så gör man en bra Pressrelease/meddelande:

Huvudregel:

Tänk på att anpassa texten efter den som ska ta del av budskapet (inte alltid detsamma som avsändaren vill)!

Rubrik
I rubriken kan du fokusera på nyheten och vinkeln i din pressrelease för att locka till spridning. Fatta dig gärna kort och slagkraftigt!

Ingress
Ingressen skrivs med lite fetare stil och brukar vara mellan 25-40 ord, alltså ungefär två till tre rader. Här gäller det att gripa tag i läsaren, skapa nyfikenhet och locka till fortsatt läsning. Ingressen sammanfattar ofta nyheten och vinkeln i brödtexten för att ge läsaren en snabb bild av vad pressmeddelandet syftar till att berätta.

Mellanrubriker
En mellanrubrik ska sammanfatta texten ned till nästa mellanrubrik. Den gör det enkelt för läsaren att söka upp ett ställe i texten som han eller hon letar efter. Försök därför att hålla den kort och informativ.

Brödtext
Fundera på vad i din nyhet som är mest intressant och förmedla det tidigt i texten. Brödtexten ska även hålla en neutral ton. Undvik att göra för mycket reklam för ditt företag eller produkt – då är det nämligen ingen pressrelease längre utan en annonstext (och mindre intressant att publicera/sprida). Du kan även markera de viktigaste meningarna i fetstil – då blir det enklare för läsaren att skumma igenom meddelandet och snabbt få en uppfattning om vad det handlar om.

Citat
Citat är ett bra sätt att förtydliga och sammanfatta din information. Uttalanden från nyckelpersoner i sammanhanget ger dessutom tyngd till din text. Journalister plockar ofta citat direkt ur pressreleasen, så lägg gärna lite extra krut just här.

Kontaktinformation
Gör det tydligt vem du som avsändare är genom att ha med logga, kontaktinformation (telefonnummer och mejladress), webbadress, postadress och namn på presskontakt.

Tips för att nå fram till rätt mottagare:

Håll dig till en nyhet i varje pressrelease. Hitta vinkeln.

Undvik att använda förskönande adjektiv, superlativ, versaler och utropstecken.

Undvik överdrifter och saker som bara ligger i eget och inte läsarens intresse såsom R, TM, patenterat, etc.

Använd inte pdf

Gör det enkelt för att ta emot pressreleasen och sprida den vidare. Undvik därför att bifoga låsta, formaterade eller tunga filer och se istället till att vi kan kopiera hela textavsnitt från själva pressmeddelandet. Skicka text i vanlig textformat t.ex. docx.

Bifoga bra bilder och/eller illustrationer.

Tänk på att inte skicka högupplösta bilder som laddar långsamt och snabbt leder till överfulla inboxar.

Språkval.

Skriv pressmeddelandet med rätt tonalitet och i första hand på svenska då Dental24 riktar sig primärt till tandvårdsprofessionen i Sverige. På så sätt har du möjlighet att nå en större publik och med större genomslag.

För mer information:

Ladda ner Pr-handboken gratis från Westanders >>  https://www.westander.se/pr-handboken/ladda-ner-pr-handboken/

Exempel på visning på Dental24:

Beställningsformat

Ange rubrik, ingress och brödtext (vanligtvis motsvarande ett A4 (c:a 4500 tecken eller 530 ord) i ett word dokument (.docx)
Bifoga önskade bilder separat i de mest vanliga bildformaten (.jpeg, .png, etc.)
Länka gärna till andra källor i texten.

 

Hjälp med produktion?

Kontakta Dental24 om ni behöver hjälp med produktion av Produkt, verksamhetsnytt eller pressmeddelanden.