Medivir outsourcar substansbibliotek

Läkemedelsbolaget Medivir har outsourcat hela sitt substansbibliotek till det brittiska bolaget BioAscent Discovery.