Medivirs samarbetsstudie inledd

Första patienten i samarbetsstudien, där Medivirs preparat kombineras med läkemedel från MSD, har påbörjat dosering,