Mentor blev lyft för försäkringsbolaget

Engagemanget i den ideella organisationen Mentor har bidragit till att vända resultatet i försäkringsbolaget Zurich Nordic. ”I dag är vi en förebild inom Zurichgruppen på i stort sett alla områden”, säger David Haak, bolagets vd.