Mepivakain bättre än lidokain vid irreversibel pulpit

Nervblockad med mepivakain var nästan fyra gånger så ofta framgångsrikt som lidokain vid irreversibel pulpit.