”Mer än någonsin måste vi försvara öppenheten”

Idag kan Europaparlamentet ta ytterligare ett steg mot ökad öppenhet. Då ska församlingen votera om det så kallade proportionalitetstestet. Det är ett krångligt ord, men som står för en enkel process som möjliggör för advokater, läkare, tandläkare och andra yrkesgrupper att verka över gränserna.