Mer måste göras mot sjuksköterskebristen

Vår utgångspunkt är att vända på alla stenar för att möta bristen på sjuksköterskor, skapa bättre karriärmöjligheter och därmed en bättre arbetsmiljö för sjukvårdens medarbetare, skriver företrädare för Moderaterna i Stockholms läns landsting.