gapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 20
      [visitors] => 17
      [uniquePageviews] => 18
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/sverkerdagen-5/
    )

)
Titel: SverkerdagengapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 16
      [visitors] => 16
      [uniquePageviews] => 16
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/diplomkurs-protetik-5/?ct=t(Dental24_222021_COPY_01)
    )

)
Titel: Diplomkurs ProtetikgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 14
      [visitors] => 12
      [uniquePageviews] => 14
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/straumann-smart-grundkurs-i-implantatprotetik-for-tandlakare-3/?ct=t(Dental24_222021_COPY_01)
    )

)
Titel: Straumann® SMART- Grundkurs i implantatprotetik för tandläkaregapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 20
      [visitors] => 6
      [uniquePageviews] => 13
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/hands-on-kurs-i-ortodonti-pabyggnadskurs-2-2/
    )

)
Titel: Hands-on kurs i Ortodonti, påbyggnadskursgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 11
      [visitors] => 7
      [uniquePageviews] => 11
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/sunstar-webbseminarier-och-virtuella-utbildningar/
    )

)
Titel: Sunstar webbseminarier och virtuella utbildningar gapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 11
      [visitors] => 7
      [uniquePageviews] => 10
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/workshop-monolithic-solutions-zirconium-oxide-2/?ct=t(Dental24_222021_COPY_01)
    )

)
Titel: Workshop: Monolithic Solutions & Zirconium OxidegapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 10
      [visitors] => 8
      [uniquePageviews] => 9
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/tandblekningskurs/
    )

)
Titel: TandblekningskursgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 7
      [visitors] => 7
      [uniquePageviews] => 7
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/clearcorrect-introduktionskurs-9/?ct=t(Dental24_222021_COPY_01)
    )

)
Titel: ClearCorrect IntroduktionskursgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 9
      [visitors] => 7
      [uniquePageviews] => 7
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/grundkurs-i-implantatkirurgi-for-tandlakare-smart/
    )

)
Titel: Grundkurs i implantatkirurgi för tandläkare – SMARTgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 8
      [visitors] => 7
      [uniquePageviews] => 7
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/hallbart-liv-i-harmoni-och-lite-parodontologi/?ct=t(Dental24_222021_COPY_01)
    )

)
Titel: Hållbart liv i harmoni och lite parodontologigapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 8
      [visitors] => 7
      [uniquePageviews] => 7
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/riksstamma-och-swedental-2022/
    )

)
Titel: Riksstämma och Swedental 2022gapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 7
      [visitors] => 5
      [uniquePageviews] => 5
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/bli-certifierad-for-invisalign/
    )

)
Titel: Bli certifierad för InvisaligngapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 5
      [visitors] => 5
      [uniquePageviews] => 5
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/zirconium-dioxide-from-a-clinical-perspective/
    )

)
Titel: Zirconium dioxide from a clinical perspectivegapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 4
      [visitors] => 4
      [uniquePageviews] => 4
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/45891-2/
    )

)
Titel: Straumann® SMART- Grundkurs i implantatprotetik för tandläkaregapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 4
      [visitors] => 4
      [uniquePageviews] => 4
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/computer-and-navigation-guided-surgery/
    )

)
Titel: Computer and navigation guided surgerygapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 4
      [visitors] => 3
      [uniquePageviews] => 4
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/rattsodontologi-for-tandvardsteamet/
    )

)
Titel: Rättsodontologi för tandvårdsteametgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 3
      [visitors] => 3
      [uniquePageviews] => 3
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/att-vara-eller-inte-vara/
    )

)
Titel: Att vara eller inte vara…gapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 4
      [visitors] => 3
      [uniquePageviews] => 3
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/clearcorrect-introduktionskurs-9/
    )

)
Titel: ClearCorrect IntroduktionskursgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 3
      [visitors] => 3
      [uniquePageviews] => 3
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/specialisttandskoterskeutbildning-i-oral-protetik/
    )

)
Titel: Specialisttandsköterskeutbildning i oral protetikgapiReportEntry Object
(
  [metrics:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pageviews] => 4
      [visitors] => 3
      [uniquePageviews] => 3
    )

  [dimensions:gapiReportEntry:private] => Array
    (
      [pagePath] => /kurser_event/sverkerdagen-5/?ct=t(Dental24_222021_COPY_01)
    )

)
Titel: Sverkerdagen