Minska först sjuktalen i de S-styrda landstingen

Socialminister Annika Strandhäll (S) och oppositionslandstingsråd Jens Sjöström (S) gör rätt i att peka på den oroande tendensen med ökande sjuktal.