Minskad framtidstro i handeln

Svenska handlares framtidstro fortsätter att minska. Förväntningarna går ner både i tron på försäljning och antal anställda, men framför allt i tron på framtida lönsamhet, enligt Svensk Handels handelsbarometer och framtidsindikator. Handlarna fick också svara på frågor om sommarhandeln.