Minskad vinst för Xvivo Perfusion

Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på 1,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (1,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (0:07).

Minskad vinst för Xvivo Perfusion

Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på 1,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (1,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (0:07).