Missnöje bland personal

När folktandvården byggs om förlängs också öppettiderna. Det har skapat missnöje och oro bland personalen.