Mittmedia minskar resultatet

Mediekoncernen Mittmedia minskade sitt resultat under 2016. Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev 89 miljoner kronor, vilket kan ställas i förhållande till 126 miljoner kronor 2015.