Momspliktig försäljning av tandvårdsprodukter

Till såväl STHFs kansli som till etiska rådet har frågan ställts
angående momspliktighet vid försäljning av tandvårdsprodukter.