”Mot lärarbristen hjälper inga bortförklaringar”

Friskolorna är sämre än de kommunala skolorna på att leva upp till kraven på behöriga lärare. I stället för att komma med en massa bortförklaringar om varför det är så bör friskolorna skärpa sig och betala löner som lockar lärarna.