Motiverande samtal: Beteendemedicinsk prevention, Mallorca

9-13 april 2014

Efter genomgången kurs bör deltagarna ha fått förståelse för verkningsmekanismerna bakom empowerment, hälsofrämjande synsätt och motiverande samtalsteknik i rådgivning och bemötande på kliniken.

Kursgivare:

Odont dr, leg tandläkare, Karin Sjögren

karinsjogren@telia.com eller tel 0706-­‐820082

 

Hälsofrämjande tandvård

• Att leta efter det friska
• Allians ‐ rådgivare/patient, en relation
• Ansvar ­‐ Curling-­‐tandvårdare ­‐ hur ska vi orka?
• Problem och lösning ‐ hur hänger de ihop?
• Empowerment ‐ leta efter det bästa
• Ord ‐ vissa öppnar, andra stänger dörrar
• Klagomål, bemöta och hantera upprörda och stressade kunder/patienter
• Facebook och andra medier
• Kvalité på mötet ‐ från telefon, kallelse och avslutad behandling
• Nationella riktlinjer för vuxentandvård ­‐ vad säger Socialstyrelsen?

 

Motiverande samtal

• Empati, respekt, intresse, nyfikenhet
• Andan i motiverande samtal
• Autonomi ­‐ självbestämmande
• Fokus
• Samtalsstrategi ‐ Bekräftelse, Öppna frågor, Reflekterande lyssnande och Sammanfattningar
• Diskrepans ‐ ett verktyg för att hjälpa se skillnad och hitta de egna argumenten för en förändring
• Ambivalens ‐ ett naturligt tillstånd inför förändring
• Motstånd ‐ hur möter vi det?
• Förändring, från prat till verkstad
• Planering ‐ vad börjar vi med?

 

För anmälan och mer information ››

 

www.karinsjogren.se