Motiverande samtal i tandvården, Stockholm

En kurs om motiverande samtal och hälsofrämjande kommunikation

Den 23-årige killen med fjorton karierade tänder som lever på cola – hur pratar vi med honom om att hans tandsjukdom hänger ihop med hans beteende?

Karin Sjögren - författare och föreläsare Gothia FörlagMotiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsmetod som utvecklats för att stimulera en annan person att förändra ett beteende. Metoden är ett enkelt och praktiskt verktyg som engagerar patienten i att se och lösa sina egna problem. Under två kursdagar beskrivs Motiverande samtal och deltagarna får pröva på hur metoden kan tillämpas inom tandvården.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård nämns Motiverande samtal som en lämplig kommunikationsmetod för att på ett effektivt sätt kommunicera med patienten.

 

Mål

Deltagaren får en grund i metoden Motiverande samtal och lär sig att direkt tillämpa delar av den. Efter genomgången tvådagarskurs har deltagarna fått en fördjupad förståelse för det hälsofrämjande synsättet och kunskap i motiverande samtalsteknik med rådgivning och bemötande av patienter.

 

Utförande

Utbildningen består av föreläsningar med exempel hämtade ur kursdeltagarnas kliniska vardag. Samtalsövningar varvas med teoretiska genomgångar under utbildningsdagarna.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till olika personalkategorier inom tandvården: tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor med flera.

 

Föreläsare

Karin Sjögren, leg. tandläkare, odont dr, är en mycket uppskattad föreläsare. Hon är kommunikatör och lärare i Motiverande samtal. Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Karin Sjögrens och Barbro Holm Ivarssons bok MI – Motiverande samtal i tandvården ingår som kursdokumentation.

 

Utbildningen arrangeras i Stockholm enligt nedan
Utbildningen består av två dagar, 23 april och 28 maj. Andra kurstillfället bygger bl.a. på de reflektioner och slutsatser kursdeltagarna tar med sig från sin egen verksamhet.

Plats: centralt i Stockholm 23 april 2013 kl. 10.00-16.00 och 28 maj 2013 kl. 10.00-16.00.

 

Pris: 4390 kr exkl. moms
Lunch, kaffe för- och eftermiddag.

OBS! Begränsat antal platser.

 

Har du frågor om kursen?
Ring 08 – 54 54 53 33 eller mejla info@fortbildningab.se.

 

Till anmälan