MQ kommer lyfta på rapporten, tror Nordea

Att MQ lyckats ta marknadsandelar och att rörelseresultatet för perioden mars till maj förbättrades från året före kan väntas mötas med lättnad av aktiemarknaden.