M:s bostadspolitik – fungerar bara för de rika

Både privata och allmännyttiga företag använder sig av statliga investeringsstöden för hyresrätter och de planerar för många nya bostäder. Att i detta läge avbryta stödet, som allianspartierna föreslår, vore oansvarigt.