MUF: Klasskampen är förlegad

Inkomstskillnaderna måste få bli större och folkhemmet bör dödförklaras – för att möjliggöra klassresor, skriver MUF-ordföranden Benjamin Dousa.