Multinationellt på årets riksstämma

Forskning är internationell. Det märks på årets odontologiska riksstämma, som satsar extra på inbjudna föreläsare från olika länder.