Muntorrhet ökar risken för rotkaries

Äldre personer som lider av muntorrhet och har en dålig plackkontroll har en kraftigt förhöjd risk att drabbas av rotkaries.