Något lägre fart i japansk industri

Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till 52,1 i maj från 52,4 i april enligt definitiv statistik, jämfört med föregående månad.