Något ökad vinst för NGS

Bemanningsföretaget NGS redovisar ett resultat efter skatt på 8,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (8,3).