Namn på ersättningsläkemedel kan förvirra

Ersättningsmediciner är bra för landstingens ekonomi. Men samtidigt riskerar patienter att inte känna igen sina mediciner, när det står andra namn på förpackningarna. Peter Ekelund, namnutvecklare på Skriptor, undersökte deras upplevelse av systemet.