När inte ens samhället är redo för ett krisläge

Hur har myndigheterna tänkt sig att människor ska hålla kontakt i krislägen, när ansvariga politiker och tjänstemän inte ens kan få kontakt med varandra, frågar Åsa Moberg, baserat på erfarenheterna av ett strömavbrott i nordvästra Skåne.