Nationellt forum – Tandhygienister, Stockholm

2 dagar 5-6 September

Senaste nytt om karies, parodontit och implantat

För dig som vill utöka dina kunskaper, uppdateras och utvecklas som tandhygienist!
På årets konferens kommer du att fördjupa dina kunskaper inom karies, implantat och parodontit. Med ledorden prevention och effektiva behandlingsmetoder kommer du att få ta del av den senaste forskningen och de senaste rönen på ett konkret och praktiskt sätt.

 

Du får lära dig:
• Förebygga karies- och erosionsskador effektivt!
• Hur munhälsan ändras i åldrandets olika faser och hur du bäst behandlar
• Välja rätt behandlingsalternativ till implantatpatienten
• Hantera biverkningar i munhålan orsakade av olika läkemedel

 

Ur programmet

Nya metoder för effektiv kariesprofylax
Dowen Birkhed
Professor i kariologi
Sahlgrenska akademin

 

Motiverande samtal med patienter, så når du fram!
Mona von Bahr
Fil. mag. beteendevetare och tidigare tandhygienist
Marginalis AB

 

Tandvård för den äldre generationen – nya utmaningar och lösningar
Gunilla Nordenram
Docent och tandläkare
Karolinska Institutet

 

För fullständigt program och mer information, klicka här ››