Nedjusterade prognoser för den svenska detaljhandeln