Neoss: Kvällsmöte med Lars Sennerby, Malmö

Neoss bjuder in till ett kvällsmöte där du får ta del av Lars Sennerbys kliniska erfarenheter och dokumentation av Neoss implantatsystem inklusive studier med direkt-belastning, ProActive ytan och Neoss Tapered implantat.

1 april kl. 17:30 – ca 20:00
Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, 211 37 Malmö.

 

Kursgivare:

LarsSennerby Lars Sennerby, Odont. Dr. och Professor vid Göteborgs Universitet är internationellt erkänd forskare, kliniker och föreläsare inom implantologi och har publicerat ett hundratal vetenskapliga artiklar.

Lars är kliniskt verksam i Sverige, England och i Italien.

 

Neoss är ett svensk-engelskt företag som grundades år 2000. Produktutveckling samt forskning bedrivs i Sverige och även tillverkning av implantaten sker i Sverige.

Neoss filosofi är att utveckla och erbjuda ett komplett implantatsystem med så få komponenter som möjligt utan att göra avkall på de kliniska valmöjligheterna.

Systemet är väldokumenterat med flera unika studier, bl.a. en svensk multicenterstudie med 13 centra och en jämn fördelning mellan specialister och allmäntandläkare som arbetar med implantat.

Detta tillsammans med ett rimligt pris, som ligger väl under försäkringskassans referenspris, gör att Neoss kan möta de kliniska och ekonomiska krav som ställs idag och skapa optimala förutsättningar för produktiva och effektiva tandvårdsteam.

Sista anmälningsdag: 14 mars, 2014
Anmälan är bindande. För utebliven ankomst som inte är anmäld senast dagen innan debiteras 200 kr
Skicka anmälan till:
Neoss AB, Birgitta Jonsson, Mölnlycke Fabriker 3, 435 35 Mölnlycke
Tel: 031 -88 12-80
fax: 031-88 12 89
e-post: birgitta.jonsson@neoss.com

För mer information ›› (pdf)

 

Neoss