Net Insights intäkter lägre än väntat

Net Insight meddelar att intäkterna för andra kvartalet 2017 har minskat med cirka 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år.