Neurovive raket på börsen efter analys

Analyshuset Edison inleder bevakning av Neurovive Pharmaceutical med en riskjusterad diskonterad värdering om 30 kronor per aktie motsvarande ett totalt värde på 1,5 miljarder kronor. I beräkningen har en 12,5 procents diskonteringsränta använts.