Nobel Biocare/Colosseum: Introduktionskurs i Implantatprotetik, Stockholm

2 dagar 19-20 september

Kursen är anpassad för tandläkare som vill erbjuda sina patienter modern implantatburen protetisk tandvård. Grunderna inom det biologiska och kirurgiska området i samband med implantatbehandling, patienturval, kommunikation, diagnostik, behandlingsplanering och protetiska alternativ kommer att behandlas under kursen. Vikten av noggrann och korrekt avtryckstagning för att uppnå ett lyckats protetiskt resultat betonas.

Du kommer att träna på att ta avtryck och lära dig vilka olika protetiska komponenter som finns. Utformning av distanser med CAD/CAM teknik och alternativen för konstruktioner med en eller flera enheter kommer att behandlas under kursen, liksom tekniken för cementerade och skruvretinerade lösningar.
Genom praktiska övningar och demonstrationer får duse, känna och prova på de olika behandlingslösningarna och teknikerna.

Course abstract

Kursprogram – Grundläggande biologi och anatomi för implantatbehandling – Patienturval och patientkommunikation – Diagnostik och behandlingsplanering – klinisk utvärdering av patientens lämplighet för implantatbehandling – utvärdering av den radiologiska undersökningen – kontraindikationer – Kliniska protokoll och tekniker för insättning av implantat – Riktlinjer för korrekt uppföljning och underhåll av implantatbehandlingen – Temporära konstruktioner under läkperioden – Protetiska alternativ inklusive CAD/CAM-lösningar – Genomgång av klinisk dokumentation för implantatbehandling – Integrering av implantatbehandling på praktiken – Praktiska övningar på modell

Participant prerequisites

Tandläkare och övriga medarbetare i tandvårdsteamet med ingen eller liten erfarenhet av implantatprotetik.

För mer information ››