Nobel Biocare: – NEXT GEN Dental Professional Days, Göteborg

Utbildningsevent för nästa generation, av nästa generation
28-29 augusti 2014 genomförs NEXT GEN Dental Professional Days i Göteborg. Syftet med dagarna är att utbilda och inspirera tandläkare och tandtekniker att ta nästa steg inom sin professionella karriär.

En stor generationsväxling pågår inom både tandläkar- och tandteknikerkåren. Innan 2025 kommer mer än hälften av alla idag yrkesverksamma tandläkare i Sverige att pensioneras. Det kommer att ställa stora krav på den generation som tar över. Idag finns en stor efter-frågan på utbildning inom allt ifrån hur man behandlar patienter med tandimplantat till hur man driver och leder en egen tandläkarpraktik eller ett tandtekniskt laboratorium.

– Nobel Biocare satsar mycket på att stötta nästa generations tandläkare och tandtekniker i deras utveckling inom implantat- och protetikområdet. Tillsammans med en nordisk programkommitté med representanter från nästa generations tandvårdsprofession har vi skapat ett relevant utbildningsprogram som möter den nya generationens behov. Vi vill att deltagarna skall ha med sig kunskap och inspiration från utbildningsdagarna som kan användas direkt när de kommer hem, säger Camilla Billström, nordisk marknadschef på Nobel Biocare.

– Utbildningsdagarna kommer också att bidra till att nya värdefulla kontakter kan knytas inför framtiden. Tidigare erfarenheter visar att de som skapar ett nätverk tillsammans med kollegor som har samma ambitioner har större möjligheter att nå sina mål, menar Camilla Billström.

Läs mer på: nobelbiocare.com/education
Följ eventet på: facebook.com/nobelbiocare/events

 

Nobel_Biocare