Nobel Biocare: Olydiga patienter eller bara dålig kommunikation? Göteborg

Kursen ger dig meningsfulla och konkreta verktyg att använda i arbetet med dina patienter.
En intensivkurs i effektiv kommunikation för att framgångsrikt förebygga och behandla tandsjukdomar. En väl motiverad patient kommer att bli din samarbetspartner i underhållet av komplicerade orala rehabiliteringar. Du får under kursen lära dig att ge stöd för bestående hälsofrämjande beteendeförändringar.

Kurser ger dig en introduktion till evidensbaserade och motiverade samtalsmetoder genom föreläsningar, interaktiva moment och reflektioner. Effektiv kommunikation är en nödvändighet och inte ett val. Med bättre kommunikation kommer du att förbättra vården till dina patienter genom att kunna presentera behandlingen på ett sätt så att patienten förstår och kommer ihåg.

För mer information ››

 

Nobel_Biocare