Nordeaflytt hänger inte på Sverige

Resolutionsavgiftsfrågan var visserligen katalysatorn för att Nordea började överväga att flytta huvudkontoret från Sverige, men nu har diskussionen inom banken allt mer skiftat till att handla om frågan om huruvida Nordea ska vara lokaliserat i ett land inom eller utanför EU:s bankunion.