Nordisk konferens för tandhygienistutbildningen

Nordisk konferens för tandhygienistutbildning ägde nyligen rum på universitet, det var första gången Karlstad var värdar för