Nordnet ökar intäkterna men resultatet faller

Internetbanken Nordnet ökade intäkterna men nära halverade vinsten i det andra kvartalet då det tyngs av kostnader för satsningar.