Novartis får ok för nytt läkemedel mot bröstcancer

EMA:s vetenskapliga kommitté, har givit Novartis rekommendation om marknadsföringstillstånd för läkemedlet ribociklib.