Nu förbättrar vi tillgången till böcker i förskolan

Brister barns läskunnighet försvåras både förutsättningarna för faktainhämtning och förmågan till självständigt kritiskt tänkande. För att stimulera läsandet på förskolan satsar regeringen 50 miljoner kronor i vårbudgeten, så att förskolor över hela landet får möjlighet att köpa in fler böcker.