Nu gör vi det lättare att tolka opinionsmätningar

I syfte att hjälpa såväl journalister som läsare att bättre förstå och tolka opinionsundersökningar har vi tagit fram en checklista för hur undersökningarnas resultat ska rapporteras. Målet är att göra det enklare att värdera undersökningar i valtider.