Ny behandling av reumatism

För första gången på 50 år har patienter med den reumatiska sjukdomen jättecellsarterit nu tillgång till ett nytt effektivt behandlingsalternativ.