Nordisk observationsstudie kartlägger barns tandborstningsvanor

De yngsta patienternas behov och vanor i centrum.

Studien bygger på att professionen observerar barns munhälsa, attityder till och vanor kring den dagliga tandborstningen. En tandborste med patenterad sonisk teknik, Philips Sonicare for Kids, kommer att distribueras till deltagarna och användas som redskap för att studera barnets förhållningssätt. Hur länge och på vilket sätt barnen borstar tänderna är centrala frågor i studien.

En god munhälsa i vuxen ålder avgörs av goda vanor som barn. I det hektiska liv vi lever har föräldrar allt mindre tid att hjälpa sina barn med tandborstningen. Men det är inte bara en fråga om tid. Alla som arbetar med barn vet också att det ofta är en utmaning att få barnen att tycka det är roligt att borsta tänderna tillräckligt länge och tillräckligt noggrant. Därför genomförs nu en studie i syfte att kartlägga hur dagens unga patienter och deras föräldrar förhåller sig till tandborstning.

Philips i Norden har initierat projektet. Jenny Flodman, ansvarig för Professional Oral Healthcare:

– Vi ger inte våra tänder samma uppmärksamhet som vi ger den övriga kroppen. Detta indikerar att våra barns beteenden och vanor kring tandborstning inte heller lever upp till en önskvärd nivå.

Philips samarbetar med flera aktörer inom tandvården för att genomföra den nordiska studien, exempelvis Dental24 i Sverige och STAL (The Federation of Finnish Oral Health Care Professionals) i Finland.

”Dental24 är glada över att samarbeta med Philips. Vi tycker det är intressant, hur vi tillsammans med den dentala professionen kan verka för bättre tandvård”, säger Per Ahlberg grundare och ansvarig för Dental24.

Barntandvard

Philips är ett företag inom hälsa och välbefinnande med en vision att förbättra människors liv genom innovationer. Philips arbetar med forskare världen över för att förena teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum och grundar sig på förståelse för individen. Inom kategorin munhälsa har de patent på den soniska tekniken. Studier har utförts vid mer än 50 universitet och forskningsinstitut världen över. Resultat har dokumenterats i fler än 175 publicerade studier och abstracts.