Ny lag om föräldraskap diskriminerar transpersoner

De nya modernare reglerna för föräldraskap slår fel. Lagen, så som regeringen utformat det i lagrådsremissen, innebär att föräldrar kommer att diskrimineras på grund av sin könsidentitet. Vi vill att regeringen stoppar förslaget och raderar de diskriminerande paragraferna.