”Nyansera debatten kring ungas psykiska ohälsa”

Allt fler alarmistiska budskap cirkulerar om ungas psykiska hälsa i olika sammanhang. Vår kunskapsöversikt visar att förekomsten av psykisk ohälsa bland unga, både i form av psykiska besvär och diagnoser, inte har förändrats från år 2000. Däremot är det betydligt fler unga som får vård, konstaterar företrädare för Mind.