”Nyckfull hantering av läkemedel måste stoppas”

Särläkemedlen är oftast dyra eftersom det rör sig om så få patienter som har behov av dem. Deras svåra sjukdomstillstånd gör emellertid att de riskerar att kosta samhället mer över tid utan mediciner. Det är därför angeläget att ta fram en svensk strategi för särläkemedel.